אירועי חיים מעיקים ודיכאון

במהלך החיים מתחוללים לפתע שינויים. לשינויים אלה יש כמובן השפעה על מצב רוחנו, לעיתים ההשפעה היא זמנית וחולפת, ולעיתים השפעתם היא כה חזקה עד שהם משבשים לחלוטין את שיגרת החיים ועלולים לפגוע באורח אנוש במצב רוחנו.
במחקרים שנערכו נמצא כי מותו של בן זוג הוא האירוע המעיק ביותר, לאחריו ניתן למצוא: גירושים, פרידה, מוות של קרוב משפחה, מחלה או פציעה, נישואים, פיטורים מעבודה, התפיסות, מחלה של בן משפחה, הריון, ילד חדש במשפחה, מוות של חבר קרוב ועוד.

מהי חשיבותם של אירועי חיים מעיקים?

במחקרים רבים נמצא קשר בין הופעתם של אירועי חיים מעיקים לבין פריצתן או התגברותן של מחלות נפשיות ומחלות גופניות. אירועי חיים מעיקים גורמים לנו להיכנס למצב של עקה (סטרס).
הביטוי הגופני של מצב זה הוא דריכות ומתח כדרך להתמודד בהצלחה עם איומים אמיתיים או מדומים. אם הדריכות והמתח אינם מתפוגגים נשאר הגוף במצב עקה למשך זמן ארוך, דבר הפוגם בתפקודו, מחליש אותו ועלול להביא לפריצת מחלה גופנית או להחמרה במחלה גופנית קיימת.
הביטוי הנפשי של מצבי עקה ודחק הוא לחץ, חרדה ופחדים כדרך להתמודד בהצלחה עם איומים אמיתיים או מדומים. אם הלחץ, החרדה והפחדים אינם מתפוגגים נשארת הנפש במצב עקה למשך זמן ארוך, דבר הפוגם בחוסנה ועלול להביא לפריצת מחלה נפשית או להחמרה של מחלה נפשית קיימת.

חלק מאירועי חיים מעיקים מוגדר כעצמאי, וחלקם האחר מוגדר כתלוי. אם אדם מפוטר מעבודתו בגלל צמצומים במקום העבודה זהו אירוע עצמאי שהתחולל ללא כל קשר למצבו הנפשי של המפוטר. אך אם אדם מפוטר מעבודתו מכיוון שיעילותו נפגעה בגלל הידרדרות ביכולתו להתרכז מחמת דיכאון זהו אירוע תלוי שהתחולל בגלל מצבו הנפשי של המפוטר. הגדרה זו היא מלאכותית מעט משום שקשה לקבוע במדויק האם אירוע החיים המעיק הוא הגורם להופעת הבעיה הנפשית, או שמא הבעיה הנפשית היא זו המביאה להתרחשותו של האירוע המעיק.

מהו הקשר בין אירועי חיים מעיקים לבין דיכאון?
במחקרים נמצא כי הסיכון להופעת דיכאון לאחר אירוע חיים מעיק גדל באופן משמעותי. ריבוי של אירועים מעיקים מגדיל עוד יותר את הסיכון לפריצת דיכאון. אם האירוע המעיק הוא ממושך, כמו מערכת יחסים שמדרדרת, הסיכון להופעת דיכאון מתגבר.

מדוע לא כל אדם שחווה אירוע חיים מעיק מפתח דיכאון?
הפרשנות האישית של אירוע חיים מעיק משתנה מאדם לאדם. לדוגמא: גירושין. כל אחד מבני הזוג מתייחס אחרת לאירוע קשה זה. בדרך כלל, צד אחד יוצא חבול יותר מן העניין והסבירות שפגיעותו הנפשית תתגבר, עולה. ילד שחווה גירושין של הוריו עלול לסבול עוד יותר, דבר שיגביר את הסיכון להופעת בעיה נפשית בעתיד. לעומת זאת אנשים שיש להם סביבה חברתית תומכת עשויים לשאת ביתר קלות אירוע מעיק כמו גירושין.

לפרק הבא: דיכאון, מין ומערכות יחסים