טיפול קוגניטיבי התנהגותי בחרדה

יעילותו של טיפול קוגניטיבי התנהגותי במבוגרים הוכחה במחקרים רבים. כיום יותר ויותר הוכחות תומכות ביעילות של טיפול תפיסתי התנהגותי ממוחשב (CCBT).

טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוחשב במבוגרים - טכנולוגיה עם פוטנציאל
לטכנולוגיה זו יש פוטנציאל להגדיל את יכולתם של שירותי בריאות הנפש לספק פתרונות טיפוליים לכלל הסובלים מבעיות נפשיות שאינם פונים לקבלת עזרה בגלל מגבלות שונות של המערכת, ולהתגבר על מספר חסמים בנגישות לשירותי בריאות הנפש, כולל סטיגמה, זמני נסיעה של מטופלים באזורים כפריים, עיכובים בטיפול והיצע נמוך של בעלי מקצוע מיומנים. 

ממצאי המחקר: השיטה הממוחשבת יעילה בטיפול בחרדות ובדיכאון
המחקר בוחן נושאים מרכזיים בקשר ליישום CCBT בשירותי בריאות הנפש הקיימים ומסכם את הממצאים הנוכחיים על יעילות השיטה הממוחשבת בטיפול בחרדה ובדיכאון. קיימים סוגים שונים של השיטה הממוחשבת שנבדלים באיכותם ובהיקפם.

מסקנת המחקר
עורכי המחקר הגיעו למסקנה ש- CCBT, במיוחד אם מתלווה לו הנחיה של מטפל, נראה כפתרון מבטיח. החוקרים ממליצים להמשיך במחקר ובמקביל לפתח אתרי הדרכה באינטרנט למטפלים בשיטה הממוחשבת.
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry גיליון פברואר 2007.