טיפול קוגניטיבי ממוחשב וקשישים

טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוחשב (CCBT) וקשישים: מחקר ראשוני לקביעת גורמים שישפיעו על נכונות לטיפול ממוחשב

מטרת המחקר
מטרת המחקר הייתה לבחון האם קשישים שלקו בדיכאון או בחרדה יענו לטיפול תפיסתי התנהגותי ממוחשב (CCBT).

ממצאי המחקר
שאלון קצר נשלח ל- 60 קשישים בני למעלה מ- 65 שנים שאובחנו כלוקים בדיכאון או בחרדה. 63.3% מהנשאלים השיבו לשאלון. כמחצית מהעונים הביעה נכונות להשתמש ב- CCBT והייתה מוכנה ללמוד את כל הכרוך בהפעלה מיומנת של מחשב.

מסקנת המחקר
מסקנת המחקר היא שאפילו קשישים שלקו בדיכאון או בחרדה מעוניינים להיות מטופלים בגרסה הממוחשבת של טיפול תפיסתי התנהגותי.
Counseling and Psychotherapy Research גיליון ספטמבר 2008.