עזרה עצמית: לקראת הדור הבא

בבריטניה, הנחיות חדשות לטיפול בדיכאון ובחרדה ממליצות על חומרים של עזרה עצמית שמבוססים על CBT כרכיב חשוב של שירותי בריאות הנפש. על אף ההתבססות על טכניקות ספציפיות של CBT, אופטימיות מוקדמת התערערה מעט בעקבות מחקרים שהטילו ספק ביעילות הדור הנוכחי של חומרים אלה. עקב כך מן ההכרח לבדוק גורמים אחרים שאולי תורמים להשפעה הכוללת של CBT. 
לא יהיה זה הגיוני לטעון שבגלל מבנה השיטה מתן הטיפול על-ידי מטפלים צריך להיות יעיל יותר מעזרה עצמית שמבוססת על השיטה. אמנם יתכן שלמפגשים עם המטפל, תגובת המטפל ויחסי מטופל מטפל יש יתרון מסוים על עזרה עצמית, אך פיתוח של דור חדש של חומרי עזרה עצמית, כפי שאנו מציעים, ישפר מצד אחד את יתרונות העזרה העצמית באמצעות מחשוב וישלב אותה עם היתרונות המובנים שבשיטה. 
Behavioral and Cognitive Psychotherapy גיליון אוגוסט 2006.