טיפול בחרדה בקרב ילדים באינטרנט

72 ילדים בני 7-14 שנים שאובחנו כלוקים בחרדה קיבלו טיפול תפיסתי התנהגותי במרפאה, ואותו הטיפול הועבר באופן חלקי גם באינטרנט. 
הילדים בשתי זרועות הטיפול חוו ירידה משמעותית בחרדה והיו מועדים הרבה יותר להיות חופשיים מתסמיני החרדה בהשוואה לקבוצת בקרה שכללה המתנה תחת פיקוח. השיפורים שהושגו נשמרו גם לאחר תקופה של 12 חודשי מעקב, כאשר ההבדלים בין שני סוגי הטיפול היו מינימאליים.
הטיפול באינטרנט התקבל יפה על-ידי המשפחות, עם נשירה מזערית ורמה גבוהה של הענות לטיפול.
Journal of Consulting and Clinical Psychology גיליון יוני 2006.