פתרון למחסור במטפלים מיומנים

טיפול תפיסתי התנהגותי ממוחשב (CCBT) פותח כדי לתת מענה לצורך העצום בטיפול פסיכולוגי מבוסס הוכחות בבעיות בריאות נפש שכיחות, בגלל המחסור החמור במטפלים מיומנים. מחקרים מבוקרים ואקראיים הוכיחו את יעילותן של השיטות הממוחשבות. במחקר הנוכחי מוצג ניסוי שערך צוות קהילתי של שירותי בריאות הנפש באחת מהשיטות הממוחשבות שנקראת "מכים את העצבות". מסקנת החוקרים היא שיש תועלות מעשיות בטיפול שגרתי ב- CCBT.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing גיליון ספטמבר 2004.