טיפול בהפרעת פאניקה באינטרנט

מחקר אקראי שנערך בשתי שיטות טיפול שונות של עזרה עצמית בהפרעת פאניקה באינטרנט. 22 מטופלים שאובחנו כלוקים בהפרעת פאניקה טופלו, באופן אקראי, בתרגילי התרגעות או בגרסה ממוחשבת של טיפול תפיסתי התנהגותי (CCBT). מהממצאים עולה שהטיפולי עזרה עצמית שניתנו באמצעות האינטרנט בתוספת קשר מינימאלי עם מטפל בדואר אלקטרוני היו בעל השפעה טיפולית משמעותית. 0.71 בסולם כוהן לתרגילי התרגעות ו- 0.42 לטיפול תפיסתי התנהגותי ממוחשב. ממצאי המחקר מספקים הוכחה כללית שתומכת בהמשך שימוש ופיתוח של תוכניות עזרה עצמית דרך האינטרנט.
Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry גיליון יוני 2003.