קטעי התרגעות

תרגיל נשימה


 

תרגיל נשימה עמוקה


 

תרגיל הרפייה גופנית