תנאי שימוש

 

תודה לך על השימוש באתר mymood ובשירותיו הנלווים. לתשומת לבך, המידע המסופק לך באתר ניתן לך כשירות ללא תשלום ואין מתיימר להיות יעוץ רפואי ולכן אין להתייחס אליו ככזה.
מסלולי האימון האישי מיועדים למשתמשים רשומים ולשימושם הפרטי בלבד. פעילות אחרת או שיכפול של המידע מחייבים קבלת רשות מראש מאתר mymood.

 
מידע כללי
תנאי שימוש הבאים מהווים את ההסכם בינך לבין אתר mymood וקובעים את אופן השימוש שלך בתכני האתר ושירותיו. תנאים אלה והיחסים בינך לבין האתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. מוסכם עליך ועל אתר mymood כי תחום השיפוט יהיה בישראל בלבד.
 
יחסי רופא - מטופל
הכרחי וחשוב שתקיים דו-שיח מתמשך עם הרופא המטפל. בדו-שיח זה תוכל לשלב את הידע שרכשת באתר. המידע שקבלת מן האתר אינו אמור, בשום פנים ואופן, לשמש כתחליף לרופא ו/או לטיפול המומלץ על ידו.
האתר mymood ושותפי התוכן שלו מצהירים בזאת שאין להם כל אחריות או חבות שעלולות לנבוע משימוש כלשהוא במידע, או מכל תוצאת לוואי שתגרם משימוש במידע המסופק באתר, מכל סיבה שהיא, כולל אך לא מוגבל, לכל אי הבנה שהיא או פירוש שגוי של המידע המסופק באתר.
 
זכויות קניין רוחני
אתר mymood ושותפי התוכן שלו הם הבעלים היחידים של תכני האתר, שירותיו ושיטות פעולתו.
אתר mymood מחזיק במלוא הזכויות על האתר ועל כל רכיביו. כולל זכויות קניין רוחני, הכוללות, ללא הגבלה, תהליכי ניהול עסקים, נהלים, שיטות וטכניקות המשמשים את האתר ושירותיו, זכויות פטנט, זכויות יוצרים, זכויות מאגר מידע, זכויות סימנים מסחריים וכל שאר הזכויות המוקנות בחוק.
 
שימוש בתכני האתר ושירותיו
התכנים שתשתמש בהם, תוריד אותם, תציג אותם, ותדפיס אותם מיועדים לשימושך הפרטי, הפנימי ולא למטרות מסחריות. למעט שימוש זה, נאסר עליך לשנות, להוציא לאור, לשדר, להעביר או למכור, להשכיר, לשכפל, לתקצר, להפיץ, להציג את תכני האתר ושירותיו, או להפר את זכויות הקניין הרוחני בחלקן או במלואן, ללא הסכמה מראש של אתר mymood או אישור בכתב מהאתר.
Mymood הוא סימן מסחרי רשום. שאר המותגים, שמות החברות, לוגו החברות והסימנים המסחריים אף הם מוגנים. השימוש בסימנים מוגנים אלה אסור ללא אישור בכתב מראש.
 
זכויות יוצרים
ידוע לך ומוסכם עליך כי אתר mymood וכל מידע המוגש לך באמצעותו, מכיל מידע המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות וחוקים. למעט אישור מפורש של אתר mymood או צד שלישי מוסמך, אתה מקבל עליך שלא לשנות, להשכיר, להלוות, למכור, להפיץ או לתקצר חלקים מן האתר או את האתר בשלמותו.
 
גבולות האחריות
תכני האתר ושירותיו מסופקים על בסיס של "כפי שהם" ו/או "כפי שזמין".
אתר mymood אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שירותיו ימלאו את כל הציפיות או הדרישות
אתר mymood אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שירותיו יהיו מדויקים תמיד ונקיים מטעויות.
אתר mymood אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שירותיו יהיו מושלמים ומועילים תמיד
אתר mymood מתחייב שתכני האתר או שירותיו יתוקנו במידה ותמצאנה טעויות בהם.
בהתאם למקסימום המותר בחוק, אתר mymood לא ישא באחריות או בחבות כלשהם לנזקים שיגרמו בקשר לתכני האתר או שירותיו.
 
תכני האתר
כל המידע הנמצא באתר ניתן למטרות חינוכיות בלבד, אינו מהווה תחליף לייעוץ, טיפול, אבחון והשגחה של רופא מוסמך, ואינו ערוך או מעוצב כדי לקדם או לפרסם שיטות ריפוי או מוצרים מסוימים. אין להשתמש בתוכן האתר למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות או מחלות.
אם אתה חושש שיש לך בעיה רפואית, אליך לפנות מיד לרופא המטפל ולפעול לפי הנחיותיו. מוסכם עליך כי לא תסרב, בכל תנאי שהוא, לקבלת יעוץ רפואי מקצועי, או תדחה חיפוש של יעוץ כזה כתוצאה ממתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהוא באתר. מתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהוא באתר הוא סיכון שכולו שלך ובאחריותך.
תוכן באתר שקשור להשלמות תזונתיות, לא נבחן או אושר על ידי משרד הבריאות. מוסכם שעליך להתייעץ עם הרופא או המטפל לפני שתתחיל בטיפול בהשלמות תזונתיות.
 
צור קשר
אנו מקדמים בשמחה את תגובותיך. אם יש לך שאלות או הערות בקשר לתנאי השימוש או כל נושא אחר כתוב אלינו: support@mymood.co.il

 עדכון אחרון: 1.1.14