שמירת הפרטיות

 שמירת פרטיות
האתר mymood  (להלן ה"אתר") מכבד את פרטיותם של המשתמשים באתר. האתר עוצב ונבנה כך שאיסוף המידע האישי הוא מינימאלי ואינו נעשה מבלי שניתנה תחילה התראה בצורת טופס הרשמה.
 
המידע שאנחנו אוספים
אנו מכירים בזכותך לשמירת סודיות ומתחייבים להגן על פרטיותך. המידע שאנו אוספים באתר מיועד
לאפשר למשתמשים הרשומים לבצע את האימונים האישיים ולבנות לעצמם תיק אישי שגלוי רק להם או לשותפי סוד שקבלו את אישורם.
המידע המצטבר מאפשר לנו לערוך בדיקות סטטיסטיות לבחינת אופני השימוש בתכני האתר ובשירותיו. המידע שנאסף לצרכים סטטיסטיים ולצרכי מחקר אינו אישי ושימוש מושכל בו מאפשר לנו לשפר ולעדכן את תכני האתר ושירותיו בהתאם לצרכי ציבור המשתמשים.
 
החשבון שלך
כאשר אתה נרשם כמשתמש באתר, אתה מתבקש למסור את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת מקום מגוריך, מספר כרטיס האשראי ותאריך פקיעתו בתוספת מידע נוסף. המידע ההכרחי לביצוע הרישום מסומן באופן בולט ובלי קבלתו לא יוכל להתבצע הרישום. מסירת מידע נוסף, שעשוי לסייע בעתיד, אינה חובה ולא יפגע בביצוע הרישום.
 
מאגר המידע
הנתונים שמסרת מרצונך בעת ההרשמה (בטופסי הרשמה) נשמרים במאגר מידע של ה"אתר". אינך חייב על פי חוק למסור את הנתונים, אך אם לא תמסרם, לא תוכל להשתמש בחלק מן השירותים המחייבים משלוח דואר אלקטרוני או רגיל, או תשלום בכרטיס אשראי. השימוש בנתונים שמסרת יעשה רק על פי כללי שמירת הפרטיות או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:
  • לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולשכלל את התכנים והשירותים באתר.
  • לאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים באתר.
  • לשלוח לך דואר אלקטרוני לפי בקשתך.
  • למסור מידע סטטיסטי לצד שלישי. מידע זה יימסר ללא זיהוי אישי.
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת בכללי שמירת הפרטיות או בתנאי השימוש של שירותי האתר.
 
העברת מידע לצד שלישי
ה"אתר" אינו מוכר, סוחר או מחליף מידע אישי הנמצא במאגר המידע עם שום חברה או ארגון, למעט במקרים הבאים:
מסירת מידע הכרחי לצורכי ביצוע משלוחים, ניהול מסירת תכנים ושמירת קשר.
הפרת תנאי השימוש, או ביצוע או ניסיון לביצוע של פעולות הנדמות כמנוגדות לחוק תאפשר ל"אתר" למסור את המידע לפי הנדרש:
א. צו שיפוטי המורה למסור פרטים או מידע אישי לצד שלישי.
ב. מחלוקת, תביעות או הליך משפטי בינך לבין ה"אתר".
ג. מסירת מידע לשם מניעת נזק אישי לך או נזק לצד שלישי.
 
ניתוח מידע למטרות סטטיסטיות
ה"אתר" נעזר בשירותי חברת MRUNIX.NET  המספקת ניתוחים סטטיסטיים על השימוש באתר. החברה אוספת ומנתחת מידע על אופן השימוש באתר, תדירות השימוש באתר, דפוסי שימוש באתר וכו. המידע שנאסף אינו אישי ומסייע לבחון את רמת שביעות רצון המשתמשים מתכני האתר ושירותיו. ניתוח המידע הסטטיסטי מסייע ל"אתר" להתאים את עצמו לצרכיהם של המשתמשים.
 
אבטחת מידע
ה"אתר" משקיע זמן וכסף רבים כדי לפתח ולתחזק מערכות ונהלים לאבטחת המידע השמור בו. מערכות אבטחת המידע של ה"אתר" משתכללות בהתמדה בהתאם לאיומים החדשים שצצים, אך אין בהן בטחון מוחלט. ה"אתר" אינו מתחייב שהמידע המאוחסן בו מוגן באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית, אך עושה כל מאמץ למנוע גישה שאינה מורשית.
 
עיון במידע
חוק הגנת הפרטיות (התשמ"א 1981) מתיר לכל אדם או לבא כוחו לעיין במידע עליו הנמצא במאגר המידע. מצא המעיין שהמידע אודותיו אינו נכון, חלקי, אינו ברור או אינו מעודכן, יהיה רשאי לפנות לבעל המאגר לתקן את המידע או למוחקו.
לפי חוק זה זכאי אדם ששמו נמצא במאגר וקיבל "פניה בהצעה מסחרית" לדרוש ששמו יימחק מן המאגר. ה"אתר" במקרה זה ימחק את השם מהשירות המעניק הצעות מסחריות.
 
ילדים
ה"אתר" אינו מוכר מוצרים או שירותים שמיועדים לרכישה על ידי ילדים. אנו מוכרים מוצרים או שירותים לילדים לרכישה על ידי מבוגרים. אם אתה מתחת לגיל 18 תוכל לרכוש באתר רק באמצעות הורה.
 
אתרים מקושרים
ה"אתר" עשוי להכיל קישורים אל ומאת אתרים אחרים המופעלים ומתוחזקים על ידי חברות שונות. אין ל"אתר" כל אחריות לאתרים המקושרים, ואספקת הקישורים היא לנוחיותם של משתמשי ה"אתר" בלבד. כללי שמירת הפרטיות של האתרים המקושרים עשויה להיות שונה מכללי שמירת הפרטיות של ה"אתר". רצוי לבדוק מהם הכללים באתר המקושר.
 
שינויים בשמירת פרטיות
על ידי שימוש ב"אתר" (כולל השירותים הנלווים) מכשיר המשתמש את השימוש במידע עליו בהתאם לכללי שמירת הפרטיות. ה"אתר" שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את כללי שמירת הפרטיות באתר. אם אי-פעם נשנה את כללי שמירת הפרטיות, ובמידה והשינוי יהיה מהותי, תימסר על כך הודעה בולטת בראש עמוד זה העוסק בשמירת הפרטיות. למעט אם יצוין אחרת באופן ברור, השינויים בכללי שמירת הפרטיות יהיו ישימים רק למידע שנאסף לאחר תאריך השינוי.
 
צור קשר
אנו מקדמים בשמחה את תגובותיך. אם יש לך שאלות או הערות בקשר לכללי שמירת הפרטיות או כל נושא אחר כתוב אלינו: support@mymood.co.il
 
 עדכון אחרון - 10.1.2014