טיפול בחרדה בקרב ילדים

 

קיימות זה מכבר, תוכניות ממוחשבות של טיפול בחרדה בקרב ילדים לפי מודל קוגניטיבי התנהגותי. אך יש מידע מוגבל על הגורמים שיעזרו לתרום להטמעת טיפול יעיל, זמין וקצר מועד זה במרכזי בריאות נפש קהילתיים.

מטרת המחקר על טיפול בחרדה
מטרת מחקר זה הייתה לבחון את תפיסותיהם של צרכנים ושל מטפלים כאחד לגבי יישום הטיפול הממוחשב בחרדה של ילדים במרכזים קהילתיים לבריאות הנפש, תוך מאמץ לזהות גורמים שיכולים להשפיע על הטמעה מוצלחת של השיטה בקהילה.

החוקרים ערכו קבוצות מיקוד וראיונות עם הורים, ילדים, מטפלים, מתאמי פרויקטים ואנשי מינהל שנטלו חלק בטיפול בחרדת ילדים באמצעות טיפול ממוחשב בקהילה.

ממצאי המחקר על טיפול בחרדה בקרב ילדים
מהממצאים עולה שהצרכנים וספקי הטיפול גם יחד הביעו היענות חיובית הן להשתתפות בטיפול הממוחשב והן ברצון להטמעה של הטיפול הממוחשב בקהילה.

מסקנת המחקר על טיפול ממוחשב בחרדה בקרב ילדים
מסקנת החוקרים הייתה שבמקביל למחקרים שממשיכים להפגין את יעילות הטיפול הממוחשב בחרדה בקרב ילדים, יש להמשיך לחפש ולחזק גורמים שיתרמו להטמעה מוצלחת של טיפולים כאלה במרכזים קהילתיים לבריאות הנפש

Utilizing a Computer-Assisted Cognitive Behavioral Therapy for Childhood Anxiety.

 Salloum A, Crawford EA, Lewin AB, Storch EA  Behav Cogn Psychother 2013 Jul