טיפול ממוחשב בדיכאון ובחרדה

תוכנית מולטימדיה אינטראקטיבית של טיפול קוגניטיבי התנהגותי בדיכאון ובחרדה

טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT) מביא לשיפור קליני משמעותי בחרדה ובדיכאון, אך למרבה הצער אין מספיק מטפלים. מחקר מבוקר ואקראי זה בוחן יעילות של תוכנית מולטימדיה אינטראקטיבית של טיפול קוגניטיבי התנהגותי שנקראת  Beating the Blues (BtB) בטיפול בחולים מהמגזר הכללי עם חרדה, דיכאון או חרדה מעורבת בדיכאון.

שיטה

מאה ששים ושבעה מבוגרים שסבלו מחרדה ו/או דיכאון ושלא קיבלו כל טיפול פסיכולוגי שהוא חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות: קבוצה אחת קבלה טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוחשב עם או בלי טיפול תרופתיBeating the Blues (BtB) וקבוצה שנייה קיבלה טיפול פסיכולוגי מקובל עם או בלי טיפול תרופתי. מדידות להערכת תסמיני דיכאון או חרדה נערכו: לפני המחקר, לאחר חודשיים (גמר הטיפול) ולאחר מעקב של 1, 3, 6 חודשים, מדידות הערכת התסמינים בוצעו באמצעות אבחון דיכאון של בק ואבחון חרדה של בק.

ממצאים

מטופלים שקיבלו טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוחשב הראו שיפור רב יותר בדיכאון ובחרדה באופן משמעותי בהשוואה למטופלים שקיבלו טיפול פסיכולוגי מקובל, הן בגמר הטיפול (לאחר חודשיים) והן לאחר 6 חודשי מעקב. הפחתת התסמינים הביאה במקביל לשיפור בהתאמות חברתיות ובהתאמות במקום העבודה.

מסקנות

הממצאים מראים שטכניקות של טיפול קוגניטיבי התנהגותי במולטימדיה אינטראקטיבית ממוחשבת Beating the Blues (BtB) תחת השגחה מינימלית של מטפלים יכולות להביא לשיפורים בדיכאון ובחרדה ובהתאמות חברתיות ובהתאמות בעבודה, עם או בלי טיפול תרופתי, בחולים שסבלו מדיכאון ו/או חרדה לפני הטיפול, במשך זמן שעלה על 6 חודשים. הממצאים מצביעים על כך שאפשר להפיץ ולהטמיע טכניקות של טיפול ממוחשב בקרב קהלים רחבים יותר של סובלים מדיכאון ו/או מחרדה.  

Psychol Med. 2003 Feb; 33(2):217-27.

Computerized, interactive, multimedia cognitive-behavioral program for anxiety and depression in general practice.

Proudfoot J1, Goldberg D, Mann A, Everitt B, Marks I, Gray JA.