טיפול בדיכאון באינטרנט

    

טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוחשב בדיכאון בעזרה עצמית

מטרת מחקר אקראי ומבוקר זה הייתה להעריך יעילות של שני סוגים של התערבות טיפולית באמצעות האינטרנט בקרב אנשים בקהילה שיש להם תסמינים של דיכאון. סוג אחד של התערבות טיפולית הוא אתר אינטרנט חינוכי שמציע מידע על דיכאון ואתר אינטרנט אינטראקטיבי שמציע טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוחשב בעזרה עצמית.

במחקר נטלו חלק 525 משתמשי אינטרנט עם תסמינים מוגברים של דיכאון, מסביבות העיר קנברה שבאוסטרליה, שגויסו למחקר באמצעות סקר וחולקו באופן אקראי בין אתר אינטרנט שהציע מידע על דיכאון  (166 משתתפים), או בין אתר שהציע טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממחושב בעזרה עצמית  (182 משתתפים) או בין קבוצת בקרה שזכתה לתשומת לב טיפולית על בסיס שבועי (178 משתתפים).

הדברים העיקריים שנמדדו היו: שינוי במצב הדיכאון, מחשבות שליליות, ידע על טיפול בדיכאון באמצעים רפואיים, אמצעים פסיכולוגיים ובאמצעות שינוי באורח חיים, וידע אודות טיפול קוגניטיבי התנהגותי.

ממצאים: ניתוח של הממצאים מצביע שטיפול באמצעות מידע על דיכאון וטיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוחשב בעזרה עצמית שניתנו באינטרנט היו יעילים יותר ממתן תשומת לב טיפולית (בקרה) בהפחתת תסמינים של דיכאון בקרב מדגם מייצג של מטופלים בקהילה.

הירידה בתסמיני הדיכאון בעקבות טיפול באמצעות מידע חינוכי על דיכאון הייתה 3.0 בסולם של המרכז למחקרים אפידמיולוגיים. הירידה בתסמיני הדיכאון בעקבות טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוחשב בעזרה עצמית הייתה 3.2 בסולם המרכז למחקרים אפידמיולוגיים.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי הפחית באופן משמעותי מחשבות שליליות והגביר ידע והבנה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי. טיפול באמצעות מידע חינוכי על דיכאון שיפר באופן משמעותי את ההכרות עם טיפולים בדיכאון שיעילותם הוכחה באופן מדעי.

מסקנות: טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממוחשב בדיכאון בעזרה עצמית באינטרנט ומידע חינוכי על דיכאון באינטרנט יעילים בהפחתת תסמינים של דיכאון.

Delivering interventions for depression by using the internet:

randomised controlled trial

Helen Christensen, Kathleen M Griffiths, Anthony F Jorm

BMJ, doi:10.1136/bmj.37945.566632.EE (published 23 January 2004)