מבחן אישיות

מבחן אישיות זה מתבסס על עבודותיו של הפסיכולוג הנודע קרל יונג. מבחן זה בודק ארבעה גורמים: מוחצנות מול מופנמות, אינטואיציה מול תחושה, חשיבה מול הרגשה, שיפוט מול התבוננות. מטבע הדברים, יש בכל אחד מאיתנו עירוב של צמדי התכונות - אנחנו, למשל, לפעמים מופנמים ובמקרים אחרים מוחצנים. לאחר קריאת ההסברים עליך לבחור את האפשרות שיותר מתאימה לאופן בו אתה רואה את עצמך.
 
האם אתה מוחצן או מופנם?
אדם מוחצן מכוון אל עבר העולם האמיתי (החיצוני) בעוד שאדם מופנם מכוון אל עבר עולמו הסובייקטיבי (הפנימי).
 
להלן מאפיינים שכיחים של אדם מוחצן –
 • מתעניין במה שמתחולל סביבו
 • פתוח ונוטה לדברנות
 • משווה את דעותיו עם דעות הזולת
 • אוהב פעולה ויוזמה
 • יוצר לעצמו בקלות חברים חדשים או משתלב בחברה חדשה
 • אומר את מה שהוא חושב
 • מתעניין באנשים חדשים
 • מפרק במהירות מערכות יחסים בלתי רצויות

להלן מאפיינים שכיחים של אדם מופנם –
 • מתעניין במחשבותיו וברגשותיו
 • זקוק למרחב משלו
 • מאופק, שקט ומהורהר
 • אין לו, בדרך כלל, חברים רבים
 • יש לו קושי ליצור קשרים חדשים
 • אוהב ריכוז ושקט
 • אינו אוהב ביקורים בלתי צפויים ולכן לא נוהג כך
 • עובד במיטבו כשהוא לבד
אנא בחר: מוחצן             מופנם
 
 
 
האם אתה חושי או אינטואיטיבי?
תפיסה חושית היא יכולת לקלוט את הדברים באופן מוחשי על סמך נתונים פיסיים. אינטואיציה היא יכולת לקלוט דברים באופן בלתי מבוקר על סמך סודות ורמזים.
 
להלן מאפיינים שכיחים של אדם בעל תפיסה חושית –
 • רואה כל אחד וחש בכל דבר
 • חי כאן ועכשיו
 • מסתגל במהירות לכל מצב
 • אוהב הנאות שמבוססות על חישה פיסית
 • מעשי ופעיל
 • ריאליסט ובטוח בעצמו
להלן מאפיינים שכיחים של אדם בעל תפיסה אינטואיטיבית –
 • נמצא בעיקר בעבר או בעתיד
 • חושש יותר מפני העתיד מאשר מההווה
 • מתעניין בכל דבר חדש ויוצא דופן
 • אינו אוהב שגרה
 • נמשך יותר לתיאוריה מאשר למעשים
 • מתלבט לעיתים תכופות
אנא בחר: חושי              אינטואיטיבי
 
 
 
האם אתה טיפוס חושב או טיפוס מרגיש?
חשיבה היא יכולת לטפל במידע באופן רציונאלי על בסיס מבנהו ותפקודו. הרגשה היא יכולת לטפל במידע על בסיס מצבו הראשוני ומה שהוא משדר.
 
להלן מאפיינים שכיחים של אדם חושב –
 • מתעניין בשיטות, מבנים ותבניות
 • חושף כל דבר לניתוח לוגי
 • קר מזג יחסית ונטול רגשנות
 • בוחן דברים בכוח התבונה ומסווגם כנכונים או שגויים
 • מתקשה לדבר על רגשות
 • אינו אוהב לפתור מחלוקות או ריבים
להלן מאפיינים שכיחים של אדם מרגיש –
 • מתעניין באנשים וברגשותיהם
 • מעביר בקלות את מצב רוחו לזולתו
 • מעניק תשומת לב רבה לאהבה ולתשוקה
 • בוחן דברים לפי אמות מידה מוסריות ומסווגם כטובים או רעים
 • יכול להיות רגיש או לשחק ברגשות
 • מחמיא לעיתים קרובות לזולתו כדי לגרום נחת
אנא בחר: חושב             מרגיש
 
 
האם אתה טיפוס מתבונן או טיפוס שופט?
אדם מתבונן מונע לפעולה על-ידי שינויים במצב. אדם שופט מונע לפעולה על-ידי החלטותיו שנובעות משינויים במצב.
 
להלן מאפיינים שכיחים של אדם מתבונן –
 • פועל לפי דחפים בעקבות המצב
 • יכול להתחיל בו זמנית דברים רבים מבלי לסיימם כשורה
 • מעדיף חופש על פני מחויבות
 • סקרן ואוהב זוויות ראיה רעננות על דברים
 • פריון עבודתו תלוי במצב רוחו
 • פועל לעיתים קרובות ללא כל הכנה
להלן מאפיינים שכיחים של אדם שופט –
 • אינו אוהב להותיר דברים ללא תשובה
 • מתכנן עבודה מראש ונוטה לסיימה
 • אינו אוהב לשנות את החלטותיו
 • בעל יכולת עבודה יציבה באופן יחסי
 • נאמן ללא בעיות לחוקים ולמשמעת
אנא בחר: מתבונן           שופט